vasilakos sept2020karditsapress400x300 Αντίγραφο

    bronx delivey2xiroskarpos2

 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ
Typography

Πώς μπορεί να εγγραφεί κάποιος στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας;


Με δύο τρόπους:
α)Με«εισαγωγικές εξετάσεις».Είναι οι μουσικές δοκιμασίες που απευθύνονται στους υποψηφίους απόφοιτους της ΣΤ'Δημοτικού και διεξάγονται κάθε χρόνο τον Ιούνιο.
β) Με «κατατακτήριες εξετάσεις». Είναι οι μουσικές δοκιμασίεςπου απευθύνονται σε υποψηφίουςπου είναι απόφοιτοι της Α΄,Β΄καιΓ΄ Γυμνασίου και της Α', Β'Λυκείου και διεξάγονται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο.

Πότε υποβάλλονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους;
Οιγονείς-κηδεμόνεςτωνυποψηφίωνμαθητώνυποβάλλουναίτηση στηΔ/νσητουΜουσικούΣχολείου,από1-30Μαΐουκάθεέτους.

Χρειάζεταικανείςναέχειμουσικέςγνώσειςγιαναφοιτήσειστο ΜουσικόΣχολείο;
Όχι.ΓιαναγίνειδεκτόςέναςμαθητήςστοΜΣδενείναιαπαραίτητονα παίζειέναμουσικόόργανοήναγνωρίζειμουσική.Οιεισαγωγικές εξετάσειςανιχνεύουναντοπαιδίδιαθέτειμουσικέςδεξιότητεςκαι εμπειρίες.

Τί εννοούμε όταν λέμε μουσικές δεξιότητες;
Ρυθμική,φωνητικήκαιακουστικήαντίληψη.Ομαθητήςτραγουδάει, χορεύει,ακούειμουσική.Μπορείνασυνοδεύσειτοτραγούδιτουκαινα επαναλάβειμεπαλαμάκιαένανρυθμό;Όλααυτάαποτελούνμουσικές δεξιότητες.

Ποιέςείναιοιεξετάσειςπουχρειάζεταιναδώσειουποψήφιος μαθητήςτηςΑ'Γυμνασίου;
Οιυποψήφιοιμαθητέςαξιολογούνταισεαπλάθέματα:Ρυθμός, Ακουστικήικανότητα,Φωνητικήικανότητα,Διάκρισηηχοχρωμάτων καιπροαιρετικάέναΜουσικόΌργανο(ευρωπαϊκόήπαραδοσιακό).

Χρειάζεται ειδική προετοιμασία γι' αυτές τις εξετάσεις;
Το Μουσικό Σχολείο φροντίζει και γι' αυτό. Καλεί τους υποψήφιους μαθητέςπριντιςεξετάσειςκαιτουςπροετοιμάζειστααντικείμεναπου πρόκειταιναεξεταστούν.

Πόσο αδιάβλητες και αντικειμενικές είναι οι εξετάσεις;
ΤαθέματακαθορίζονταιαπότοΥπουργείοΠαιδείαςκαιέρχονται σφραγισμένα τις ημέρες των εξετάσεων, ενώ οι εξεταστές και οι επιτηρητέςκαθηγητέςπροέρχονταιαπόμουσικάσχολείαάλλων περιοχών.

Ανσεκάποιοναρέσειημουσική,αλλάδενέχειμουσικέςγνώσεις κιούτεπαίζεικάποιοόργανο,θατακαταφέρειστοΜουσικό Σχολείο;
Ασφαλώςκαιθατακαταφέρει.Αρκείνατουαρέσειημουσικήκαινα θέλειναμάθει.

Κάποιοςμαθητήςέχειμουσικέςγνώσειςκαισυνεχίζεινα παρακολουθεί μουσικά μαθήματα. Γιατί να έρθει στο Μουσικό Σχολείο;
ΤοΜΣπροσφέρειμιασφαιρικήκαιπολύπλευρηγνώσηγύρωαπότη μουσική.Ακόμηκαιανέναπαιδίέχειμουσικήπαιδεία,στοΜΣθαέχει τηνευκαιρίαναμάθει,ναδεικαιναακούσειπολλάπερισσότερασε σχέσημετημουσική.

ΣτοΜουσικόΣχολείοφοιτούνμόνοόσοιθέλουνναακολουθήσουν μουσικέςσπουδές;
ΤοΜουσικόΣχολείοείναιενιαίασχολικήμονάδα(Γυμνάσιο–Λύκειο). ΌπωςκαιταΓενικάΣχολεία,έτσικαιτοΜΣακολουθείτοίδιοωρολόγιο καιαναλυτικόπρόγραμμασπουδώνστοΛύκειο,οιμαθητέςεπιλέγουν την ομάδα προσανατολισμού που επιθυμούν να ακολουθήσουνκαι δίνουν Πανελλαδικές Εξετάσεις για να εισαχθούν σε οποιαδήποτε σχολήεπιθυμούν(καιόχιμόνοσεΜουσικέςΠανεπιστημιακέςΣχολές).

ΠόσοδιευρυμένοείναιτοωράριοτουΜουσικούΣχολείου; ΤαπαιδιάαπασχολούνταιστοΜΣμίαήδυοδιδακτικέςώρεςτηνημέρα περισσότεροσεσχέσημεταυπόλοιπασχολείαγενικήςπαιδείας.Όμως συμμετέχουνσεδραστηριότητεςεποικοδομητικέςκαιευχάριστεςπου τους ξεκουράζουν και επιστρέφουν σπίτι αφού έχουν πάρειτο μεσημεριανότουςγεύμα.

Oι γονείς που ενδιαφέρονται για την εγγραφή των παιδιών τους (μαθητών της Στ Δημοτικού) στην Α’ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας, μπορούν μέχρι και 29 Μαΐου 2020 να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση προς το Σχολείο, την οποία μπορούν να βρουν και να συμπληρώσουν ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://forms.gle/jPvrtoCXvhWKDiGy5
Για κάθε πληροφορία ή ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο του Μουσικού Σχολείου 2441073970 ή να αποστείλουν email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 29 Μαϊου

 

e-max.it: your social media marketing partner

mbgif2

 joinbanner2

bronx delivey1

 

 

 

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->