ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Typography

Ο Δήμαρχος Μουζακίου και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης κ. Θεοφάνης Στάθης κατέθεσε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκατην πολύ σημαντική πρόταση εκτέλεσης έργων με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Τ.Κ. Αγναντερού – Παλαιοχωρίου Δήμου Μουζακίου».

Η Δημοτική αρχή αναμένει την ένταξη αυτού του μεγάλου «πακέτου» παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 9.731.600Ευρώ,(πλέον ΦΠΑ24%), στην πρόσκληση του ΥΠΕΝ για τον Πυλώνα Ανάκαμψης «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» και στον άξονα προτεραιότητας 1.4 με τίτλο δράσης «Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η πρόταση του Δήμου Μουζακίου και της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. περιλαμβάνει τα παρακάτω κύρια και συνοδά υποέργα:

  • Υποέργο 1: «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Τ.Κ. Αγναντερού – Παλαιοχωρίου του Δήμου Μουζακίου» με προϋπολογισμό 6.850.000,00 € πλέον ΦΠΑ24%
  • Υποέργο 2: «Βιολογικός Καθαρισμός Τοπικών Κοινοτήτων Αγναντερού – Παλαιοχωρίου Δήμου Μουζακίου και αγωγού μεταφοράς λυμάτων» με προϋπολογισμό 2.590.000,00 € πλέον ΦΠΑ24%
  • Υποέργο 3: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Τ.Κ. Αγναντερού – Παλαιοχωρίου Δήμου Μουζακίου” με προϋπολογισμό 141.600,00 €
  • Υποέργο 4: «Δαπάνη παρακολούθησης εκσκαφών και αρχαιολογικής έρευνας» με προϋπολογισμό 100.000,00 € πλέον ΦΠΑ24%
  • Υποέργο 5: «Δαπάνη ηλεκτροδότησης» προϋπολογισμού 50.000,00 €  πλέον ΦΠΑ24%

Να σημειωθεί ότι η επένδυση θα πρέπει  να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το έργο που ουσιαστικά αφορά στην κατασκευή βιολογικού καθαρισμού, εξασφαλίζει λειτουργικά και αυτοτελή δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων για τους οικισμούς Αγναντερού και Παλαιοχωρίου, οδηγώντας στην κατάργηση των ιδιωτικών συστημάτων διάθεσης λυμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος με την αποτροπή υποβάθμισης των υπόγειου υδροφορέα.

e-max.it: your social media marketing partner

 

ix7

mbgif2

 

  

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->