ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Typography

 των Κώστα Γιαννακού – Φάνη Γέμτου–Ηλία Κοτσιμπογεώργου  - Δημήτρη Ντογκούλη

Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την πρόσφατη αναταραχή και τις έντονες αντιδράσεις παραγόντων της γειτονικής Αιτωλοακαρνανίας σε σχέση με την τύχη των εγκαταλειμμένων έργων του Άνω Αχελώου.

Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, οι αντιδράσεις αυτές οφείλονται, αφενός στις γνωστές δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Αδ. Γεωργιάδη για τα έργα Αχελώου και τις αποφάσεις του ΣτΕ, αφετέρου στην «κινητικότητα» που παρατηρήθηκε στη Θεσσαλία για το ίδιο θέμα αλλάκαι την ανάθεση που έγινε σε εργοληπτική εταιρία για φύλαξη και συντήρηση στο χώρο των εργοταξίων.

Από τις αναρτήσεις και το ρεπορτάζ διάφορων τοπικών ιστότοπωνπροκύπτει ότι οι  φόβοι και  οι  αντιρρήσεις των γειτόνων μας πρακτικάεπικεντρώνονται στην ανησυχίατους μήπως τελικά ολοκληρωθούν και λειτουργήσουν τα εγκαταλειμμέναέργα Άνω Αχελώου, δηλαδή το ΥΗ συγκρότημα Μεσοχώρας – Γλύστρας, το ΥΗΕ Συκιάς και η σήραγγα για μερική μεταφορά/εκτροπή υδάτων προς την λεκάνη απορροής Πηνειού (ενδεικτικά : είμαστε «….εναντίον κάθε απόπειρας επανάληψης του εγκληματικού εγχειρήματος…», «συντηρούν (με) μεθοδεύσεις το σενάριο επανεκκίνησης των έργων» και άλλα παρόμοια).

Προφανώς δεν έχουμε την παραμικρή πρόθεση να επαναφέρουμε στο προσκήνιο τις γνωστές αιτιάσεις μιαςάγονηςαντιπαράθεσης«υπέρ» η «κατά» της σκοπιμότητας  των έργωνΑχελώου, κάτιπου αναπτύχθηκε και στις δύο περιοχές τα τελευταία 35 χρόνια. Εξάλλουκάτιτέτοιο θα ήτανπεριττόδεδομένουότι και οι δύο πλευρές  διατηρούντις παγιωμένες πλέον θέσεις τους.

Ας μας επιτραπούν όμως λίγες παρατηρήσεις για την κατάσταση όπως έχει σήμεραδιαμορφωθεί :

  1. Παρατηρούμε συνολικά, ακόμη και από τις «ψύχραιμες» φωνές των εκπροσώπων στη γειτονική Περιφέρεια, την απουσία κάποιας συγκεκριμένης πρότασης σχετικά με την τύχη των έργων. Εμείςπιστεύουμε ότι, ακόμη και εάν διαφωνείκανείς με την σκοπιμότητα των έργων που προαναφέραμε, δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι τα έργααυτά έχουν, σε σημαντικόβαθμό,κατασκευασθεί.
  2. Συνεπώς, η επί 12 χρόνιαεγκατάλειψη τους αποτελεί μια πραγματικήεκκρεμότητα, η ενεργοποίηση της κυβέρνησης(προς όποιακατεύθυνση) είναι επιβεβλημένη, ενώ η διατύπωσηπρότασης από όλους τους ενδιαφερομένους για την διαχείριση του προβλήματοςσυνιστάυπεύθυνηστάση.
  3. Διαβάσαμε δήλωση του Περιφερειάρχη κ. Φαρμάκη, ο οποίος είπε «όχι» σε ιδεολογικό ή τοπικιστικό φανατισμό, κάτι που σεβόμαστε απολύτως. Όμως, θέσεις σαν αυτή, έρχονται σε αντίθεση με αιτιάσεις  περί «υδατικής αφαίμαξης» που γίνεται στην Αιτωλοακαρνανία «με μηδενικά ανταποδοτικά οφέλη», με αποτέλεσμα «…να παραμένει ο πιο παραμελημένος νομός της Ελλάδας» (Φ. Σκληρός, agrinionews.gr, 28/2/2022).

Δεν θα θέλαμε να πιστέψουμε ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις στην γειτονική μας περιοχήεκδηλώνονται στα πλαίσια μιας συντονισμένηςδιεκδίκησης ανταποδοτικών οφελών.

Εξάλλου θα ήταντουλάχιστονπαράδοξο να θεωρείται «αδικημένη»  η Αιτωλοακαρνανία, με τις τόσοσημαντικές (διαχρονικά) αναπτυξιακέςεπενδύσεις στον ενεργειακότομέα (Κρεμαστά,Καστράκι, Στράτος κλπ.) αλλά και στον τομέαμεταφορών (γέφυραΑντίρριου, Ιόνιαοδός) και όχι μόνο.

Παρόλα αυτά,εάν οι φίλοιγείτονεςέχουνκάποιαστρατηγικήδιεκδίκηση,είναι προτιμότερο να το θέσουνευθέως στην κυβέρνηση (εμείς θα ήμασταν οι τελευταίοι που θα είχαμεαντίρρηση) και να εγκαταλείψουν τον πόλεμο κατά των έργωνΆνωΑχελώου,που σε τελικήανάλυση η εγκατάλειψη τους επί 12 χρόνιακανέναν δεν ωφελεί.

  1. O κ. Φαρμάκης δήλωσε επίσης ότι «εμπιστευόμαστε την δικαιοσύνη» η οποία όπως λέει, «μας δικαίωσε 5 φορές». Παρατηρούμε όμως ότι το ΣτΕ έχει «κλείσει»  (απόφαση 26 του 2014) τις εκκρεμότητες για την εκτροπή Αχελώου και δεν αναμένεταινέαεμπλοκή του  στην υπόθεση αυτή, παράμόνον εάν στο μέλλονεκδοθούν νέες αποφάσεις συνέχισης των έργων (και υπάρξουνσχετικέςπροσφυγές).

Τι αναμένει λοιπόν ο κ. Περιφερειάρχης από την δικαιοσύνη ;

Εκτός πια και εάν αναφέρεταιμόνοστο έργο της Μεσοχώρας (για το οποίο το ΠεριφερειακόσυμβούλιοΔυτ.Ελλαδαςγνωμοδότησεαρνητικά), όπουενδεχομένωςεκτιμά ότι θα γίνουννέεςπροσφυγές κατά της αδειοδότησης του έργου,η οποίαέγινεπρόσφατα από την κυβέρνηση Κυρ. Μητσοτάκη.

Από την πλευρά μας θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι  ο κ. Φαρμάκηςστηρίζει την πρόσφατη αυτή απόφαση της  κυβέρνησης και συναινεί  στην διακομματικήαποδοχήλειτουργίας της Μεσοχώρας.

Η θέση της Επιτροπής για την Διεκδίκηση επίλυσης  Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ),σε όλα τα παραπάνω ζητήματα,είναι διαυγής και σαφής.

Την παρουσιάσαμε με ειδική ΑΝΑΦΟΡΑ που υποβάλλαμε στη Βουλή, στα κόμματα, στην Κυβέρνηση.

Κατά την άποψή μας, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου όλοινα εγκαταλείψουμε τις άγονες αντιπαραθέσεις και το  πολεμικό κλίμα που (μεταξύ άλλων) δεν προσφέρει την δυνατότητα στους δύο γείτονες (Θεσσαλούς και Αιτωλοακαρνάνες) ούτε καν να συναντηθούν και να συνομιλήσουν !

Βασική μας διαπίστωση είναι ότι η κατάσταση στον Αχελώο και στην περιοχή των εγκαταλειμμένων έργων ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ !

Ο ποταμός, στη θέση των έργων στης Συκιάς, παραμένει «μπαζωμένος» και η ροή του γίνεται μέσα από παράπλευρες σήραγγες (bypass), με προφανείς τις οικολογικές επιπτώσεις στο ποτάμιο οικοσύστημα και ευρύτερα στη περιοχή.

Παραμένουν οι κίνδυνοι καταστροφών από έντονες πλημύρες(λόγω του τεράστιουόγκουχωματισμών και σκυροδεμάτων) στα εγκαταλειμμένα έργα Αχελώου.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και για λόγους πολιτικήςηθικής και δημοκρατίας, η υπόθεση των έργων Αχελώου πρέπει άμεσα να συζητηθεί στη Βουλή και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για την τύχη τους και τις προοπτικές τους.

Αποφάσεις οι οποίεςβεβαίως θα πρέπει από όλους να γίνουν σεβαστές.

Εάν  τα έργα αυτά τα χρειαζόμαστε, άμεσα να αρχίσει η επανεκκίνησή τους, η ολοκλήρωση και λειτουργία τους.

Εάν κριθεί ότι δεν τα χρειαζόμαστε ή ότι τα εμπόδια που υπάρχουν είναι ανυπέρβλητα, τότε πρέπει άμεσανα κατεδαφιστούν.

Κλείνοντας προτείνουμε, από κοινού με το συντονιστικό όργανο των φίλων Αιτωλοακαρνάνων, να κάνουμε παρέμβαση στον Πρόεδρο της Βουλής, στα κόμματα και στα αρμόδια υπουργεία Υποδομών και Ενέργειας, απαιτώντας την αυτονόητη αυτή δημοκρατική διαδικασία.

Για την Ε.Δ.Υ.ΘΕ

*Γιαννακός Κώστας, γεωπόνος, πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας,

*Γέμτος Φάνης,ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

*Κοτσιμπογεώργος Ηλίας, πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας,

*Ντογκούλης Δημήτρης, πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/ΚΕ

 {1}Δηλώσεις Υπουργού κ. Άδ. Γεωργιάδη :
https://www.skai.gr/news/politics/georgiadis-gia-aristera-kapoioi-mourloi-stamatoun-ta-erga-gia-ftino-reyma
{2}Συντονιστική κατά της εκτροπής του Αχελώου: διχαστικός και ανιστόρητος ο λόγος του Άδωνι Γεωργιάδη :
https://www.agrinionews.gr/syntonistiki-aitoloakarnanias-na-stamatisoyn-oristika-na-syntiroyn-na-methodeyoyn-to-egcheirima-tis-ektropis-achelooy/
{3}Αναφορά ΕΔΥΘΕ στη Βουλή :
https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2021_10_01_anafora_melon_edythe_gia_to_ydatiko_provlima_tis_thessalias_.pdf
e-max.it: your social media marketing partner

 

ix7

mbgif2

cactus1

  bronx delivey1

 

 

 

 

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->